При груповите игри предварително закупени математически избрани числа се предлагат за закупуване във вид на дялове. Всяко от предложенията по-долу използва различни методи, за да увеличи шансовете Ви да спечелите – една от възможностите е нашата гаранция „Трябва да печели“, друга е по-голямата комбинация от числа. Обикновено самостоятелното закупуване на тези билети е нещо, което малцина могат да си позволят, но с предложенията на Lottosend за групови игри Вие също можете да участвате в тези доходни комбинации.

Направете своя избор:Group GameSingle Game

shared stamps banner

This website is operated by EU-Logistik-Transport, a.s, register offices at Osloboditeľov 516, 08204 Drienov, Slovak Republic.
Lottosend offers a remote and secure lottery concierge service for secure online lottery ticket purchase and are neither associated nor endorsed by The National Lottery, MUSL, Camelot Plc, or any company that manages any product for which their services are employed.
©Copyright 2017. All Rights Reserved.