При груповите игри предварително закупени математически избрани числа се предлагат за закупуване във вид на дялове. Всяко от предложенията по-долу използва различни методи, за да увеличи шансовете Ви да спечелите – една от възможностите е нашата гаранция „Трябва да печели“, друга е по-голямата комбинация от числа. Обикновено самостоятелното закупуване на тези билети е нещо, което малцина могат да си позволят, но с предложенията на Lottosend за групови игри Вие също можете да участвате в тези доходни комбинации.

Направете своя избор:Group GameSingle Game

shared stamps banner

©Copyright 2017 Lottosend.com operated by EU-Logistik-Transport, a.s, All Rights Reserved.
Payment management services provided by Exchange Plus Inc. of 81 Oxford St. London, W1D 2EU, UK
Lottosend offers a remote and secure concierge service for remote lottery ticket purchase and pickup. Read More